בצל כנפיך / In the Shadow of Your Wings

One of my passions is the Hebrew language, and it is about time that Hebrew appeared on my blog. For the sake of those who know only English, I shall add an English translation of this poem of mine below. It shall not have meter or rhyme, but at least you will get the meaning of the Hebrew.

************

בצל כנפיך

ישוע אאחז בך
אבטח אדון ברוב עוזך
בעת צרה וניסיון
אזכור כי על צדי עליון

בצל כנפיך אחסה
ידעתי שאתה רואה
את כל מחשבותי לבי
ואף אהבתי עוד אלי

בצער מר וכל קשה
אך לא תטשני לא תרפה
תשקם מדשן ביתך
גם נחל עדניך יה

לצל כנפיך אז ארוץ
ושם אסתיר מכל בחוץ
ושם אשב בכל יוםיי
אתה תשמרני, אלוהי

באהבה בחרת בי
ישוע רק אתה פודי
קנית יה אותי בדם
אחיה עמך אל לעולם

מן צל כנפיך לא אלך
אתה משביע כל זורך
אולי תקום סביבי רעש
אבל שם בי היא לא יגש

וודאי נושע בו כאן אני
אודך לנצח מושעי
נתת בלבי שלומך
אז בשימחה אשיר לך

בצל כנפיך שם ביתי
בקרבך שם משגבי
ולא אברח אל צור נשא
או שום מקלט אל זולתך

עדי אני אותך אראה
בצל כנפיך אחסה

************

In The Shadow of Your Wings

Yeshua, I will hold onto You
I will trust, Master, in Your great strength
In a time of trouble and trial
I will remember that Most High is at my side

In the shadow of Your wings I will take refuge
I have known that You see
All thoughts of my heart
And although, still have loved me, my El

In sadness, bitterness, and all hardship
Surely You will not forsake me, not leave
You will satisfy from the abundance of Your house
Also the river of Your pleasures, Yah

To the shadow of Your wings, there I will run
And there I will hide from all outside
And there I will dwell in all my days
You will guard me, my Elohim

In love You have chosen me
Yeshua, only You are my Redeemer
You bought me, Yah, by blood
I will live with you, El, to eternity

From the shadow of Your wings I will not go
You fill every need
Maybe tumult will rise around me
But here it will not touch me

Certainly I am saved now
I will praise You forever, my Savior
You placed in my heart Your peace
So in joy I will sing to You

In the shadow of Your wings–there is my home
In Your presence–there is my fortress
And I will not flee to a high rock
Or another refuge, El, but You

Until I will see You
In the shadow of Your wings I will take refuge

Faith Williams
I am a nineteen-year-old girl who loves to write, especially fiction. I write many stories and poems. I usually have a moral or lesson behind my writings, for I hope these stories and poems, which Yehovah (God) helped me to write, will glorify Him as I share them on this blog. Welcome to my blog and I hope you enjoy your stay!

4 Comments

  1. This was really meaningful to see this poem in Hebrew (even though I don’t know Hebrew). Great job on all the hard work you’ve but into learning Hebrew–I think that’s so neat and I really liked this poem!

    1. Thank you! I’m glad it was still meaningful to you! Yes, it has been a lot of hard work but so well worth it.

  2. Thank you for sharing this, Faith. 😊 It is amazing to me that you and your siblings know (and can write in) Hebrew. So…you composed this poem in your head in Hebrew? I’m guessing that is what you meant when you said you included the English translation and it doesn’t have meter or rhyme?
    Beautiful! But I say that about most of the poetry you write!

    1. Thank you! Yes, it was originally written in Hebrew, the English was just a quick translation. It rhymes and all in Hebrew.

Leave a Comment

Your email address will not be published.